Over zonnepanelen

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen.

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Zonlicht is onuitputtelijk en biedt daarom een aanzienlijke besparing op waar u jarenlang van kunt profiteren. Ook op korte termijn kunt u kosten besparen: nu zonnepanelen installeren betekent direct voordeel op uw jaarlijkse energierekening.

Hoe werken zonnepanelen?

Voor een zonnepaneel worden verschillende termen gebruikt: zonnestroompanelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen.

Een zonnepaneel [1] bestaat uit siliciumplaten die licht omzetten in elektrische energie. Een omvormer [2] zorgt er voor dat dit wordt omgevormd naar 230 volt wisselstroom.

De omvormer is aan het elektriciteitsnet gekoppeld [4], zodat de opgewekte energie die niet direct verbruikt wordt, wordt teruggeleverd aan het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter [3] achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert.

Zijn zonnepanelen rendabel?

Het is nu ook zonder subsidie al rendabel om zonnepanelen te plaatsen. Zelfs met een klein systeem van bijvoorbeeld 4 zonnepanelen kunt u al een behoorlijk deel van uw elektriciteitskosten terugverdienen.

Bent u benieuwd naar de terugverdientijd en uiteindelijke winst van een set zonnepanelen op uw dak? Zoek dan uw woning op in de Zonnekaart en bekijk direct het aantal zonnepanelen dat op uw dak past, hoeveel u jaarlijks kunt besparen en wanneer de installatie is terugverdiend.

Zonnepanelen aanschaffen

Op internet zijn veel aanbieders van zonnepanelen te vinden. Het loont zeker de moeite om bij meerdere aanbieders offertes op te vragen en deze goed te vergelijken. In sommige gemeenten kunt u bovendien meedoen met een gezamenlijk inkoopcollectief waardoor de kosten per deelnemer aanzienlijk lager zijn. Op de zonnekaart kunt u zien welke lokale of landelijke inkoopcollectieven er actief zijn.

Wanneer u zonnepanelen wilt gaan aanschaffen let dan naast de prijs ook op de kwaliteit. Goede zonnepanelen hebben niet alleen een hoog piekvermogen (Wp of Wattpiek) maar ook een hoge werkelijke opbrengst (kWh of kilowattuur).

Goede zonnepanelen kunnen meer dan 25 jaar meegaan, goede omvormers minstens 15 jaar. Let dus bij aanschaf goed op de garantie die leveranciers bieden op hun zonnepanelen en omvormers. Vaak wordt naast de productgarantie ook een opbrengstgarantie gegeven, waarmee de leverancier garandeert dat de zonnepanelen na bijvoorbeeld 20 jaar nog steeds minimaal 80% van de opgegeven opbrengst levert. De product- en opbrengstgarantie geeft meestal een goede indicatie van de kwaliteit van de zonnepanelen.

Zonnepanelen plaatsen

Zonnepanelen kunnen zowel op een plat als een schuin dak gemonteerd worden. Een schuin dak moet liefst zuidwaarts gericht zijn om de maximale hoeveelheid zon op te kunnen vangen. Op een plat dak worden de panelen meestal op steunen of een frame geplaatst om de geschikte hoek en oriëntatie ten opzichte van de zon te krijgen. Vaak wordt gewerkt met ballast om te voorkomen dat er geboord of geschroefd moet worden in de dakbedekking. Op platte daken moet er voldoende afstand zijn tussen de rijen met zonnepanelen om te voorkomen dat ze elkaar gaan overschaduwen. Hierdoor neemt een zonnepaneel op een plat dak 2 tot 3 keer zoveel ruimte in als op een schuin dak. Ook moeten zonnepanelen liefst op een afstand van minimaal 50 cm vanaf de dakrand worden geplaatst. In de zonnekaart is hier rekening mee gehouden, dit is dus al meegenomen in de berekening.

Binnen uw woning is ruimte nodig voor de omvormer en het aanbrengen van de benodigde bedrading. Een omvormer moet op een goed geventileerde plek worden opgehangen. Sommige omvormers kunnen tijdens de zonuren enig geluid produceren vanwege een ingebouwde ventilator (koeling). Vanaf het dak zullen elektriciteitskabels met gelijkspanning naar de omvormer worden geleid (meestal via een dakdoorvoer). Vanaf de omvormer wordt een elektriciteitskabel met wisselspanning naar de meterkast in uw woning geleid. Hiervoor is meestal een aparte groep vereist.

Installatie van zonnepanelen kunt u het beste overlaten aan gekwalificeerde professionals. Zij zorgen ervoor dat de zonnepanelen veilig en stevig worden aangebracht en dat een eventuele dakdoorvoer waterdicht en isolerend wordt afgedicht. Ook is het van belang dat de installatie op een veilige manier wordt aangesloten op het lichtnet.

Als u zelf handig bent en beschikt over de juiste montagehandleiding kunt de zonnepanelen ook zelf monteren. U bent wel wettelijk verplicht om de aansluiting in de meterkast te laten uitvoeren door een erkend installateur.