Over asbest

Over asbest
Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen.
Al lange tijd is bekend dat vaak en langdurig inademen van asbestvezels risico's voor de gezondheid opleveren. Daarom is het gebruik van asbesthoudend materiaal sinds 1993 verboden.
 

Gezondheidsrisico's
In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt in gebouwen en woningen, maar ook in dakplaten (golfplaten en leien). Door weersinvloeden, slijtage en beschadiging komen asbestvezels vrij. De verwering van asbestdaken gaat sneller dan gedacht. De vezels zijn dan niet meer hechtgebonden (zitten niet meer vast in ander materiaal) en verspreiden zich door de lucht. Dit levert gezondheidsrisico’s op voor dakeigenaren en omwonenden.
 

Asbestdakenverbod
Al sinds 2010 wordt er in Den Haag gewerkt aan een asbestdakenverbod, een belangrijke basis voor de versnellingsaanpak asbestdakensanering. De Tweede Kamer is in het najaar van 2018 akkoord gegaan om per eind 2024 het verbod in te laten gaan. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken verworpen. Dat betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. 

De provincie Overijssel ziet graag dat dakeigenaren hun asbestdak aanpakken en vervangen. Het is veiliger én beter voor ieders gezondheid. 

Voor eigenaren van een asbestdak zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar. Onder het kopje Regelingen en leningen in het bovenstaand menu staat hierover meer informatie. Duurzame en energiebesparende maatregelen worden gestimuleerd, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van het dak. Deze Asbestdakenkaart heeft een koppeling naar de Zonnekaart.Op deze manier kunt u direct zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
 

Verzekering
Asbestdaken zijn steeds lastiger te verzekeren. Van veel verzekeraars stijgen de premies en ook de voorwaarden worden strenger. Daarnaast gaan bij diverse verzekeraars de dekking van de kosten bij bijvoorbeeld brand omlaag. Deze kosten zijn aanzienlijk en komen voor rekening van de dakeigenaar.